زن گفت ...

مترجم: بولنت کیلیج

… DEDİ KADIN

çeviren: m. bülent kılıç

منبع:  http://www.fizanekspresi.com/ceviri_moqrebin.html

 

 … DEDİ KADIN

aşk ve nefret bir paranın iki yüzüdür
dedi kadın
adam parayı havaya attı
tekrar yakaladı ve sordu
aşk mı nefret mi
aşk dedi kadın
kaybettin dedi adam
avucundaki parayı göstererek
nefretti

kadın ve adam bir paranın iki yüzüdür
nefret ve aşk havasında
boyuna dönüp duran

 
 
زن گفت ...                

 

زن گفت

عشق و نفرت دو روی یک سکه‌اند

مرد سکه را در هوا چرخاند

روی دستش نشاند و پرسید

عشق یا نفرت

زن گفت  عشق

تو بردی

             مرد گفت و سکه را نشانش داد

نفرت بود

 

مرد و زن دو روی یک سکه بودند

که در هوای  نفرت و عشق

می‌چرخیدند

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۷ساعت 10:10  توسط   |